Wygraj 20 tysięcy złotych

Wygraj 20 tysięcy złotych

w Region

Nawet 20 tysięcy złotych mogą wygrać studenci, którzy napisali lub będą pisać prace dyplomowe poświęcone miastu Świdnica i proponujące rozwiązania o największym potencjale na realizację w praktyce.  Prace należy składać do końca października.

Konkurs, zorganizowany przez prezydenta Wojciecha Murdzka, skierowany jest do absolwentów studiów wyższych I–go lub II–go stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Do konkursu dopuszczone będą prace dyplomowe, które zostały ocenione na co najmniej ocenę dobrą i zostały obronione w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu. Zadaniem przedsięwzięcia jest wyróżnienie najciekawszych prac dyplomowych na temat Miasta Świdnicy i proponujących rozwiązania o największym potencjale na realizację w praktyce. Inne cele konkursu to między innymi: popularyzacja wiedzy na temat Miasta Świdnicy,inwestowanie w rozwój społeczności ludzi młodych, zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie społeczności ludzi młodych na temat ich wpływu na rozwój miasta i jego przyszłości, poznanie opinii społeczeństwa a w szczególności ludzi młodych względem zagadnień związanych z potrzebami miasta oraz proponowanych przez nich rozwiązań, motywowanie studentów do podejmowania prac dyplomowych o tematyce związanej z aktualnymi potrzebami miasta oraz wpisującej się w cele strategiczne Miasta Świdnicy i rozwijanie współpracy pomiędzy samorządem miejskim a społeczeństwem, szczególnie z jego młodymi przedstawicielami. Dodatkowo organizator punktować będzie tematy dotyczące oceny publicznej komunikacji miejskiej w Świdnicy z punktu widzenia klienta – mieszkańca, propozycji planu marketingowego nakierowanego na zwiększenie satysfakcji klienta połączonej z poprawą efektywności ekonomicznej publicznej komunikacji miejskiej w Świdnicy, a także analizy i oceny działań promocyjnych Gminy Miasto Świdnica w latach 2007-2012, propozycje mierników skuteczności promocji dla Miasta Świdnicy. Pula nagród to 20 tysięcy złotych. Prace należy składać do  31 października bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top