Wyniki negocjacji kontraktów z NFZ

Wyniki negocjacji kontraktów z NFZ

w Aktualności

Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zakończył z sukcesem negocjacje z NFZ w zakresie kontraktowania na 2013 r. Szpital uzyskał istotnie większe środki na leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, świadczenia psychiatryczne oraz na świadczenia rehabilitacyjne.

Na Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne szpital uzyskał o 14 % wyższy kontrakt w stosunku do 2012 r. W szczególności NFZ przeznaczył większe środki pieniężne na takie poradnie jak: hematologiczna, onkologiczna, neurochirurgiczna, kardiologiczna, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, okulistyczna, chirurgii onkologicznej, urologiczna oraz chorób zakaźnych a w ramach poradni dla dzieci: kardiologiczna, okulistyczna oraz nefrologiczna. W tych poradniach kolejki będą niższe. Znacząco więcej środków szpital uzyska także w ramach Ambulatoryjnych Świadczeniach Diagnostycznych – tzw. kosztochłonnych (o 38% więcej w stosunku do 2012 r.). Dotyczy to badań z zakresu kolonoskopii i gastroskopii. W zakresie usług szpitalnych w ramach Świadczeń z Zakresu Terapeutycznych Programów Zdrowotnych Szpital również wynegocjował wyższy kontrakt o 17% w stosunku do poprzedniego roku, między innymi na: leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, zaawansowanego raka jelita grubego, raka wątrobowokomórkowego, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka piersi, raka nerki, szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego), Choroby Gaucher"a, tętniczego nadciśnienia płucnego (tnp). Także w ramach świadczeń z zakresu Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień jak i z zakresu Rehabilitacji Leczniczej Szpital zakończył negocjacje kontraktacyjne na poziomie wyższym w stosunku do 2012 r. odpowiednio o 9% i 8%.Natomiast w takich zakresach jak Radioterapia oraz Świadczenia Odrębnie Kontraktowanych – w przypadku szpitala dotyczy to dializoterapii, szpital utrzymał kontrakt na poziomie z roku 2012.W zakresie świadczonych usług szpitalnych szpital uzyskał wyższy poziom kontraktu na 2013 r. w zakresach takich jak Anestezjologia i Intensywna Terapia, Urologia, Okulistyka czy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kontrakty te uległy dla ww. zakresów zwiększeniu odpowiednio o 12%, 10% i 2%. W przypadku oddziałów pediatrycznych szpital uzyskał kontraktowanie na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu. Świadczenia w zakresie oddziału neonatologicznego i karetki N ( noworodki) nie są limitowane.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top