Wypłaty zasiłków dla powodzian

Wypłaty zasiłków dla powodzian

w Region

Mija tydzień od wypłaty pierwszych pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców Dolnego Śląska. Już prawie 1500 rodzin otrzymało zasiłki do 6 tys. zł na najpilniejsze potrzeby. Środki przekazane przez MSWiA cały czas są wypłacane w gminach. Na usuwanie skutków tegorocznej powodzi minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller przeznaczył do tej pory prawie 1 mld 723 mln zł, w tym 15,8 mln zł w związku z sierpniowym żywiołem.

Natychmiast po powodzi w województwie dolnośląskim, w której ucierpiały m.in. Bogatynia i Zgorzelec, szef MSWiA uruchomił ponad 12,2 mln zł na wypłatę jednorazowych zasiłków do 6 tys. zł. Dzięki tej pomocy finansowej powodzianie mogli szybko zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, np. kupić żywność, lekarstwa, czy inne niezbędne artykuły.  

Do tej pory gminy z Dolnego Śląska zgłosiły zapotrzebowanie na zasiłki do 6 tys. zł dla 2 tys. 758 rodzin. Samorządy otrzymały już środki na wypłatę pomocy. Dotychczas pieniądze wypłacono 1 446 poszkodowanym. Najbardziej poszkodowana gmina Bogatynia poprosiła o pieniądze dla 1 tys. rodzin dotkniętych powodzią.

Na walkę z żywiołem, który w pierwszych dniach sierpnia dotknął Dolny Śląsk i województwo lubuskie MSWiA, przekazało prawie 3,4 mln zł. Z tych środków samorządy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, rękawic i worków.

Resort spraw wewnętrznych i administracji cały czas wspiera również powodzian z terenów zalanych w maju i czerwcu. Na wypłatę pomocy do 20 lub 100 tys. zł na odbudowę i remonty zniszczonych budynków mieszkalnych łącznie wszystkie poszkodowane województwa otrzymały z MSWiA prawie 370 mln zł. Zasiłki do 20 tys. zł otrzymało dotychczas 5 733 rodzin, a do 100 tys. zł – 1 808.

W przypadku ubiegania się o wyższą pomoc wymagane jest oszacowanie szkód przez specjalistę. MSWiA przekazało ponad 10,2 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych, ekspertów technicznych i pracowników nadzoru budowlanego. Pieniądze na ten cel otrzymało m.in. województwo podkarpackie, lubelskie, małopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. W sumie na usuwanie skutków powodzi, która przeszła przez Polskę w tym roku minister Jerzy Miller uruchomił już 1 mld 722 mln 863 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Wakacje z Centrum Kultury

Szaleństwo w Śląskim Wesołym Miasteczku, tańce w Indiańskiej Wiosce, spotkanie z gigantycznymi
Go to Top