Wypracowali priorytety działań

Wypracowali priorytety działań

w Gospodarka

Organizacje pracodawców, izby gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z Województwa Dolnośląskiego przygotowują się do konsultacji związanych z kształtem przyszłego systemu polityki spójności Unii Europejskiej po 2014 roku.

W siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania zostały określone wstępne cele Forum, m.in. pogłębienie dotychczasowej współpracy międzysektorowej oraz lepsza koordynacja działań w regionie między środowiskiem Partnerów Społeczno-Gospodarczych, a administracją publiczną na rzecz rozwoju województwa. Zwrócono również uwagę na rzecznictwo interesów Partnerów Społeczno- Gospodarczych z województwa dolnośląskiego pod kątem przygotowań do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Debata o przyszłości polityki spójności jest wyjątkowa, dyskusja nad pakietem projektów regulujących tę politykę na lata 2014-2020, odbywa się w szczególnym momencie w trakcie poważnego kryzysu strefy euro i pod presją ograniczenia wydatków. Podczas dwugodzinnego spotkania partnerzy wypracowali priorytety działań na najbliższy okres m.in. włączenie się w proces konsultacji społecznych dokumentu Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego, promocja Forum w mediach, nawiązanie merytorycznej współpracy z Grupą roboczą ds. funduszy 2014-2020 w Warszawie oraz Dolnośląską Radą Gospodarczą, działającą przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Forum powołano w dniu 4 kwietnia 2012 roku w Krzyżowej jako pierwsze w Polsce Porozumienie Partnerów Społeczno-Gospodarczych. – Forum Partnerów ma być miejscem wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń partnerów zaangażowanych w działania na rzecz dialogu społecznego. Forum w swojej deklaracji ideowej jest formułą otwartą do której zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju naszego województwa – mówi Maria Mika, dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jedna z pomysłodawczyni tej inicjatywy regionalnej. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 lipca br. we Wrocławiu o godz. 11:00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39.

Pierwsze spotkanie robocze Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego prowadzili Maria Mika – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Marcin Kowalski – Polska Izba Firm Szkoleniowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: – Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców- Związku Pracodawców Dolnego Śląska- Dolnośląskiej Izby Gospodarczej- Polskiej Izby Firm Szkoleniowych- Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Fundacji „Merkury"- Stowarzyszenia Eko-Edukacja- Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich- Forum Aktywności Lokalnej

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top