Wyrównanie szans edukacyjnych

Wyrównanie szans edukacyjnych

w Aktualności

Ponad 500 uczniów z sześciu szkół wzięło udział projekcie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w roku szkolnym 2011/2012.

Projekt jest realizowany w 6 wałbrzyskich szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 i 30 oraz Publicznych Gimnazjach nr 2, 3, 4 i 5. W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano pierwszą edycję projektu. W każdej szkole, w okresie od listopada 2011 do czerwca 2012 przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z matematyki, przyrody, języka obcego (angielski, niemiecki, francuski), informatyki i przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu zostali także objęci wsparciem psychologicznym w celu zbadania ich predyspozycji zawodowych. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu zakupionych tablic interaktywnych, sprzętu RTV i niestandardowych, multimedialnych pomocy dydaktycznych, a także o lekcje w Parku Nauki i Techniki Explora Park. W ramach zajęć z przedsiębiorczości młodzież zwiedziła również wałbrzyskie firmy, m.in. T-Park, Ronal i Urząd Miejski. W roku szkolnym 2011/2012 w projekcie wzięło udział łącznie 501 uczniów z 6 szkół. W kolejnym roku szkolnym projekt będzie nadal kontynuowany, zaś program zajęć obejmie uczniów mających problemy z przyswojeniem materiału dydaktycznego, jak i uczestników wykazujących uzdolnienia z matematyki, przyrody, języka obcego, informatyki, które dzięki dodatkowym zajęciom będą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top