Zachęcają do współpracy

Zachęcają do współpracy

w Gospodarka

Jak skorzystać z ulg podatkowych, jakie korzyści daje działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, jakie zachęty dla inwestorów posiada gmina, urząd pracy oraz dostarczyciele mediów? – tego wszystkiego mogli dowiedzieć się przedsiębiorcy podczas spotkania w Jarocinie.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park", wspólnie z samorządami, prowadzi spotkania, które zachęcają lokalnych przedsiębiorców do zainwestowania na jej terenie. Tegoroczny cykl rozpoczął się od konferencji w Jarocinie, w której WSSE obejmuje 8 ha terenu. Niemal 45% przedsiębiorców działających w WSSE to firmy reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. W strefie zainwestowały firmy rodzinne, a nawet mikroprzedsiębiorstwa. Zachętą dla nich są m. in. wyższe ulgi podatkowe (im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe zwolnienie podatkowe). Przedsiębiorcy dowiedzieli się, jakie warunki trzeba spełnić, by zainwestować w strefie oraz w jaki sposób obliczyć wysokość ulgi. Przedstawiono również inne korzyści wynikające z działalności w WSSE, jak możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, spotkania branżowych, targach i konferencjach. Mówiono również o zaletach grupy zakupowej WSSE, która pozwala obniżyć koszty opłat za media oraz o wsparciu w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników i rzetelnych partnerów biznesowych. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki, przedstawił zebranym ofertę inwestycyjną gminy oraz wieloletni plan jej rozwoju (zawierający m.in. rozwój infrastruktury drogowej, program rewitalizacji miasta oraz gospodarki odpadami). Podczas spotkania o ofercie dla inwestora opowiadali także: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Jarocińskie Linie Autobusowe, Centrum Integracji Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park" obejmuje 3000 ha terenu w południowo-zachodniej części kraju. W Wielkopolsce obecna jest w dziewięciu lokalizacjach. Na terenach objętych WSSE, w tym województwie, działają 22 firmy, które zatrudniają 5300 pracowników oraz zainwestowały ponad 4,1 mld złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top