Zakład Aktywności Zawodowej otwarty

Zakład Aktywności Zawodowej otwarty

w Aktualności

Blisko 5 milionów złotych kosztowała modernizacja oraz uruchomienie Centrum Edukacyjno – Zawodowe Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

Placówkę utworzono w zabytkowym budynku byłej szkoły podstawowej nr 12. Modernizacja obiektu i utworzenie centrum przez gminę Wałbrzych jest elementem rewitalizacji Starego Miasta. Koszt inwestycji wyniósł 4,881 mln zł, z tego wsparcie PFRON w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu wyniosło 516 tysięcy złotych.

W skład Centrum wchodzą: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych (w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy), a także Zakład Aktywności Zawodowej (będący pomostem pomiędzy otwartym a chronionym rynkiem pracy dla ON). Za etap edukacyjny odpowiada Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych (w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy). W szkole kształci się młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem szkoły jest wszechstronna edukacja, kształcenie zawodowe uczniów zintegrowane z lokalnym rynkiem pracy oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym. ZSZS kształci m.in. w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz samochodowy.

Etap przygotowania do pracy to zadanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Warsztaty, jako podstawowa forma aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ to placówka pobytu dziennego dla 30 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Etap pracy zawodowej: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” jako pomost w drodze do otwartego rynku pracy. Jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo zatrudniająca 20 osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” oferuje specjalistyczne i profesjonalne usługi w zakresie pralnictwa oraz sprzątania. Zatrudnia ogółem 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dziesięć osób wykonujących usługi pralnicze i dziesięć osób usługi sprzątania, ponadto osiem osób obsługi i administracji. Usługi sprzątania wykonywane są nowoczesnym, profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem, a sposób wykonywania usług jest dostosowany do rodzaju i specyfiki danego obiektu. Swoją ofertę wałbrzyski ZAZ kieruje głównie do dużych podmiotów i instytucji publicznych i niepublicznych, w szczególności do urzędów, sanatoriów, restauracji, zakładów pracy, hoteli, pensjonatów itp. zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych oraz powiatu wałbrzyskiego. Finansowanie działalności ZAZ opiera się w 90 % ze środków PFRON oraz w 10 % z własnych wypracowanych środków.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top