Zasłużona dla miasta

Zasłużona dla miasta

w Aktualności

Helena Korłub odebrała tytuł „Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc". Uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury i była połączona z pożegnaniem działalności Stowarzyszenia Chóru Frankofonów.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi na rzecz rozwoju miasta. Nominować można zarówno osoby mieszkające w mieście, jak i te pochodzące spoza jego granic, doceniając działalność gospodarczą, społeczną, sportową, twórczość artystyczną, literacką i naukową. Za propagowanie i upowszechnianie kultury, działalności artystycznej w kraju i za granicą oraz za promowanie Gminy Boguszów-Gorce na zewnątrz z rąk burmistrza miasta Boguszowa-Gorc Waldemara Kujawy zaszczytny tytuł "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc" odebrała Helena Korłub. Laureatka od 1992 roku czynnie działa w Chórze Frankofonów, a od 2002 roku pełni rolę prezesa tego chóru. Od początku jego istnienia dał on ponad 50 koncertów w Polsce i we Francji. Jego członkowie występują charytatywnie, szerząc i kultywując kulturę francuską, jak również piękno polskich pieśni ludowych i patriotycznych. Helena Korłub za swoją działalność otrzymała szereg nagród i podziękowań, m.in. od prezydenta miasta Wałbrzycha, burmistrza miasta Boguszowa-Gorc, Konsula Generalnego Francji, starosty powiatu wałbrzyskiego. Otrzymała ponadto Krzyż Zasługi od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Podziękowania za całokształt działalności artystycznej odebrali również wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a w sposób szczególny wyrózniona została Małgorzata Wiłkomirska. Podziękowania i słowa uznania dla uhonorowanej tytułem "Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc", a także dla całej działalności Chóru Frankofonów padły również z ust zaproszonych gości Konsula Honorowego Francji Richarda Kepinskiego, Poseł na Sejm Katarzyny Mrzygłockiej, Poseł na Sejm Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej oraz Zastępcy Prezydenta Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka. Działalność Stowarzyszenia mocno wpisała się w krajobraz dwóch Ojczyzn, tej polskiej i tej francuskiej. Wyrażając głębokie uznanie dla wszystkich, którzy przez lata budowali dobre imię Towarzystwa składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top