Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji

Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji

w Aktualności

""

Zatrudnienie rotacyjne, zwane też „job rotation”, to system kształcenia ustawicznego i pracy. Osoby bezrobotne są szkolone po to, by mogły zastąpić pracowników w przedsiębiorstwach na czas ich pobytu na kursach doskonalenia zawodowego i innych szkoleniach. Jest to połączenie polityki szkoleniowej z polityką zatrudnienia.

O „job rotation” można mówić także wówczas, gdy pracownikom w zakładzie proponuje się zmianę rodzaju pracy, rodzaju czynności, przeplatanie pracy produkcyjnej inną pracą wspomagającą, co polega na powierzaniu pracownikowi okresowo do wykonania inne czynności, niż te, które stale wykonuje. Pracownik, w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń przechodzi systematycznie przez różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. Najkrócej mówiąc, jest to połączenie szkolenia z zatrudnieniem w celu dopasowania potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa do potrzeb rynku pracy.
Praktykowane są dwa sposoby rotacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnętrzna polega na przechodzeniu pracowników przez różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, zewnętrzna – to zatrudnianie na zastępstwo osób bezrobotnych, a w tym czasie szkolenie pracowników stałych. Model rotacji zewnętrznej to mechanizm, który przynosi korzyści wszystkim uczestnikom rynku pracy. Dla przedsiębiorcy rotacja pracy rozwiązuje problem zastępstwa w trakcie szkoleń dla personelu, co w przyszłości umożliwia wzrost produkcji. Firma zwiększa konkurencyjność poprzez wzrost umiejętności swoich pracowników. Ci z kolei zdobywają nową wiedzę, motywację i możliwość awansu, mniej są narażeni na wypalenie zawodowe. Umożliwia to systematyczny rozwój firmy, daje perspektywę poprawy konkurencyjności w przyszłości. Dzięki temu modelowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, co zwiększa ich szanse na utrzymanie stanowiska pracy w sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Korzystają bezrobotni, którzy mają możliwość zdobycia praktyki zawodowej, a przy tym pracodawca poznaje w praktyce ich umiejętności. Jest to szansa na stałe zatrudnienie przy następnej rekrutacji. Statystyki pokazują, że ok. 75 procent bezrobotnych, po ukończeniu programu rotacji pracy, znajduje zatrudnienie. Uczestnictwo w projektach rotacji na rynku pracy daje przedsiębiorstwu podstawową korzyść – nie ma strat produkcyjnych w czasie, gdy jego pracownicy przechodzą szkolenie. Po zakończeniu projektu przedsiębiorca ma do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników zastępczych i dostęp do bazy informacyjnej zawierającej dane o osobach przygotowanych do podjęcia pracy. Posiadanie dobrze wykształconej kadry oznacza wyższą wydajność i lepszy potencjał do wprowadzania najnowszych technologii.
Pracownicy są bardziej zaangażowani, rośnie ich satysfakcja z wykonywanej pracy. Zalety rotacji pracy odkryli Japończycy, którzy już w latach pięćdziesiątych XX wieku odeszli od tradycyjnej formy zatrudnienia na rzecz zatrudnienia rotacyjnego. Zwiększało to elastyczność i mobilność personelu, zmienił się model przedsiębiorstwa z korzyścią dla innowacyjności produkcji. Japońskie firmy stworzyły wewnętrzny rynek pracy, dysponując szeroką kadrą pracowników, którzy stale podnosili swoje umiejętności w praktyce. Innowacyjność powojennej gospodarki japońskiej sprawiła, że zyskała ona zdecydowaną przewagę nad USA i Europą. Programy rotacji pracy zapobiegały monotonii pracy i umożliwiały szybką zmianę profilu produkcji. – Rotacja pracowników, zarówno w kontekście zamiany stanowisk – obszarów pracy, jak i rotacja zadań w ramach zajmowanego stanowiska jest standardową metodą rozwoju pracowników stosowaną w fabrykach Toyoty. Z jednej strony jest to szansa dla pracownika na poszerzenie wachlarza swoich umiejętności, z drugiej znacznie większa elastyczność załogi, co pozwala firmie w sposób efektywny reagować na zmiany zachodzące w organizacji – mówi Marcin Król z Toyoty w Wałbrzychu.

""

Inne artykuły: Praca – wiele form i możliwości http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3414,.html Pracownik na umowę cywilną http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3415,.html Praca tymczasowa – korzystne rozwiązania http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3416,.html Praca u siebie – szansa na stałe zatrudnienie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3417,.html Praca zdalnie sterowana http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3418,.html Job sparing – etat na spółkę http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3419,.html Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3420,.html Outsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwa http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3421,.html Krótszy czas pracy – wybór pracownika http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3422,.html O każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3423,.html Mamy pracują elastycznie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3424,.html Doświadczenie jest bezcenne http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3425,.html

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top