Zatrzymano 7 cudzoziemców

Zatrzymano 7 cudzoziemców

w Region

Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy. Część osób została zatrzymana za brak ważnych dokumentów, część za pobyt w innym celu, niż miały to określone w dokumencie wizowym.

Realizując ustawowe zadania związane m.in. z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i ochroną szlaków komunikacyjnych, funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału SG zatrzymali 7 obywateli Ukrainy. Podczas prowadzonej kontroli w powiatach: legnickim, wałbrzyskim i kłodzkim okazało się, że cztery osoby przebywały w Polsce w innym celu niż miały to określone w dokumencie wizowym, dlatego cofnięto im wizę. Kolejne dwie osoby nie posiadały ważnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu. W sprawach wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem ww. decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP. Kolejnego z cudzoziemców zatrzymano kilka kilometrów po stronie czeskiej w Harrachovie. Wspólny patrol polskiej Straży Granicznej i Policji czeskiej wylegitymował mężczyznę – jak się okazało ob. Ukrainy, który wykonywał prace remontowo – budowlane bez zezwolenia. Cudzoziemiec został przekazany funkcjonariuszom Policji RCz.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top