Zimowa rekrutacja w PWSZ

w Aktualności

PWSZ AS prowadzi rekrutację zimową na kierunek Administracja (studia II-go stopnia). Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich do 10 lutego 2012 roku. Dla absolwentów logistyki przewidziana jest specjalność zbieżna z ukończonym kierunkiem studiów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty: podanie na kwestionariuszu Uczelni, świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, suplement do dyplomu – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającej się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi, trzy aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers.   Wszelkich informacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pok. 27, ul. Zamkowa 4 (tel. 074 641-92-03,04,05).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top