Złóż wniosek - masz tylko dwa dni

Złóż wniosek – masz tylko dwa dni

w Gospodarka

Nawet 240 tysięcy złotych dotacji może uzyskać przedsiębiorca z Dolnego Śląska na tworzenie bądź modernizację działu badawczo-rozwojowego. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ogłosiła konkurs o dotacje na ten cel. Do podziału jest 2,5 miliona euro.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup środków trwałych (np. sprzętu badawczego czy aparatury), wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, patenty), a jeśli będzie to niezbędne – nawet na zakup nieruchomości, materiałów czy robót budowlanych. Wszystkie wydatki muszą prowadzić do powstania bądź zmodernizowania działu badawczo-rozwojowego. Preferowane w konkursie będą projekty, dotyczące jednej z priorytetowych dla Dolnego Śląska dziedzin: bio (biotechnologia, bioinżynieria, postęp biologiczny w rolnictwie, ochrona środowiska, nowe wyroby i techniki medyczne), info (technologie informacyjne i telekomunikacyjne, sieci inteligentne, techniki obliczeniowe, optoelektronika) oraz techno (nanotechnologie, mechatronika, nowe materiały i technologie, technologia i inżynieria chemiczna). Ile wydać, żeby dostać?Koszty utworzenia bądź modernizacji działu B+R nie mogą być niższe niż 50 tys. i nie wyższe niż 400 tys. złotych. Mowa tu o wydatkach kwalifikowalnych (czyli tych, które mogą być dotowane) netto (bez VAT). Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na zwrot do 60% zainwestowanych pieniędzy, średnie do 50%, natomiast duże do 40%. Ile pieniędzy dostanie przedsiębiorca zależy więc od jego wielkości oraz tego, ile zainwestował. Wnioski będą składać w siedzibie DIP (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4) w dniach 12 – 14 stycznia 2011 r., w godz. 8.00-15.00. W ciągu 45 dni zostaną one sprawdzone pod względem formalnym. W tym czasie przedsiębiorcy będą mogli poprawić też drobne uchybienia we wniosku. Następnie Komisja Oceny Projektów oceni je pod względem merytorycznym. Te przedsięwzięcia, które uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają dotację. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy konsultantów DIP, którzy odpowiadają na pytania e-mailowo: info.dip@umwd.pl lub telefonicznie: 0 71 776 58 12 (-14). Zarówno konsultacje, jak i udział w jednodniowych szkoleniach z wypełniania wniosków 13 i 14 grudnia są bezpłatne (szczegóły o zapisach na stronie www.dip.dolnyslask.pl).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top