Złożył wniosek o odwołanie Rady Miejskiej

w Aktualności

Burmistrz Świebodzic wnioskuje do Premiera RP o rozwiązanie Rady Miejskiej. Podczas zwołanej konferencji Paweł Ozga podkreślił, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której radni blokują środki na zadania inwestycyjne. Włodarz poinformował również, że w związku z zaistniałą sytuacją podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty diet radnym, sam również zrezygnował ze swojego uposażenia.

Ponadto radni nie stawiają się na zaplanowanych sesjach Rady Miejskiej, co odbija się niekorzystnie na naszych Mieszkańcach. W tym miejscu należy przypomnieć, sesję Rady Miejskiej, która miała odbyć się 29 czerwca 2023 r., jednak została wnioskiem radnych trzech klubów: Wspólne Świebodzice, Obywatelskie Świebodzice, Zjednoczona Prawica przesunięta o ponad trzy tygodnie na 18 lipca. W porządku obrad tego posiedzenia było m.in. wprowadzenie środków na wycieczkę do Krakowa i Rabki otrzymanych w formie darowizny dla Przedszkola Miejskiego nr 2, środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne, zakup materiałów, leków, opłaty za prąd, gaz i wodę w obiektach zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także wynagrodzeń i składek dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wyliczał burmistrz Świebodzic. Jak zaznaczył jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca bez względu na to jakie opcje polityczne reprezentują w radzie obecni radni. – Po tym jak uniemożliwiono mi zaciągnięcie kredytu, który zapisany był w budżecie wystąpiłem do Premiera z wnioskiem o rozwiązanie rady. Jaki będzie efekt, nie wiem. W tej chwili miasto staje się niewypłacalne. Na biurku mam faktury do opłacenia, z czego największa na 1,4 miliona, którą należy zapłacić za prace wykonane przy Małej Obwodnicy Świebodzic. Jeśli jej nie zapłacę obawiam się, że firma może przestać kontynuować prace. Mamy wiele faktur niezapłaconych, które udało się po moich rozmowach z wykonawcami, prolongować – mówił burmistrz Paweł Ozga.

Włodarz poinformował również, że w związku z zaistniałą sytuacją podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty diet radnym, sam również zrezygnował ze swojego uposażenia. Obecni na konferencji Radni Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz Radni niezależni w pełni poparli tę decyzję. Zapytany przez dziennikarzy, jakiego rzędu będzie to oszczędność w skali miesiąca, Burmistrz Miasta odpowiedział, że ok. 40 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top