Zmiana komenanta

Zmiana komenanta

w Region

Pułkownik SG Marek Waszczuk zastąpi we wtorek 18 czerwca Ppłk Waldemara Hołodniuka na stanowisku komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Dotychczasowy komendant został powołany przez ministra spraw wewnętrznych na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu

Dotychczasowy komendant ppłk SG Waldemar Hołodniuk, który został powołany na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału SG, swoje obowiązki przekazał płk SG Markowi Waszczukowi, który do tej pory pełnił obowiązki zastępcy komendanta odpowiedzialnego za sprawy logistyczne. Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Borkowskiego, pracowników cywilnych i funkcjonariuszy SG oraz zaproszonych gości – przedstawicieli  łużb oraz instytucji współdziałających z SG. Rozkazy personalne odczytał Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Sławomir Kowalewski. Płk SG Marek Waszczuk jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Studium Prawa Europejskiego na kierunku Administracja Publiczna. W 2012 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Dotychczas służbę w Straży Granicznej pełnił w różnych miejscach i komórkach organizacyjnych: od 1995 roku był Zastępcą a następnie Komendantem Strażnicy w Złotym Stoku, w latach 1998 – 2007 zajmował stanowisko Zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Przez okres dwóch lat był oddelegowany do Biura Kadr i Szkolenia KGSG, a później do Gabinetu Komendanta Głównego SG. W latach 2009-2012 był Zastępcą Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu a następnie Zastępcą Komendanta SOSG. Pułkownik SG Marek Waszczuk, decyzją ministra spraw wewnętrznych, obowiązki na nowym stanowisku będzie pełnił od 18.06.2013 r.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Na nich zawsze można liczyć

Pełniący funkcję burmistrza Boguszowa-Gorc  Krzysztof Kumorek, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Urbaniak oraz

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top