Zmiany w kodeksie drogowym

Zmiany w kodeksie drogowym

w Aktualności

Od weekendu policja i straż miejska zyskały nowe uprawnienia. Teraz mundurowi mogą karać kierowców za przewinienia i łamanie zakazów na osiedlowych ulicach oraz parkingach sklepów.

Do tej pory znaki drogowe na drogach wewnętrznych, (jeśli nie oznaczenia strefy zamieszkania), miały jedynie charakter porządkowy. Ich lekceważenie nie było wykroczeniem. Od 4 września w tych miejscach przepisy ustawy o ruchu drogowym mają takie samo zastosowaniem jak na drogach publicznych. W praktyce oznacza to m.in. koniec parkowania na chodnikach i trawnikach pod blokami.

Istotne zmiany:

– Od 4 września strefa ruchu to „obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone będą odpowiednimi znakami drogowymi".

– Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należało będzie do pomiotu zarządzającego tymi drogami. Ustalając organizację ruchu na tych drogach należało będzie stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosił będzie podmiot zarządzający drogą.

– Jeżeli pojazd został czasowo wycofany z ruchu w (w trybie art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym), właściciel, posiadacz lub podmiot, któremu powierzono pojazd przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną został zobowiązany do zapewnienia postoju tego pojazdu poza drogą publiczna, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

– W przypadku, kiedy pojazd przekracza wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub naciski osi określone w przepisach ruchu drogowego, nie zostanie on usunięty z drogi, jeżeli będzie istniała możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

– Pojazd zostanie także usunięty z drogi, jeżeli będzie nieoznakowany kartą parkingową i pozostawiony w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. Zgodnie z taryfikatorem, w przypadku nałożenia mandatu karnego, wysokość grzywny wynosi 500 zł. Taka sama sytuacja (dotycząca usuwania pojazdów z drogi) będzie miała miejsce także wtedy, gdy pojazd pozostawiony zostanie w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Dyspozycje usunięcia pojazdu z drogi, w wyżej wymienionych przypadkach, wydać może policjant oraz funkcjonariusz straży miejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top