Związkowcy vs Prezydent

Związkowcy vs Prezydent

w Aktualności

Waloryzacji wynagrodzeń dla wszystkich pracowników urzędu oraz zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych w godzinach pracy domagają się związkowcy z ratusza. Wniosek w tej sprawie wpłynął właśnie do Kolegium Arbitrażu Społecznego.

Mało prawdopodobne, aby strony doszły do porozumienia. Już w sierpniu 2012 roku prezydent Roman Szełemej stanowczo stwierdził, że nie będzie podwyżek pensji dla miejskich urzędników. „ Żądania związków zawodowych dotyczące waloryzacji wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych dla wszystkich pracowników jest niemożliwe do spełnienia, co zostało zapisane w protokołach rozbieżności. Waloryzacja wynagrodzeń za poprzednie lata jest nieracjonalna, gdyż są to już zamknięte okresy budżetowe zarówno z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, jak i ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Dodatkowo koszt takiej zmiany wynosi ok 2 000 000 zł" – czytamy w oświadczeniu prezydenta. W trakcie negocjacji Prezydent zaproponował zmianę płac najniżej zarabiającej grupie pracowników w Urzędzie Miejskim. Ta propozycja została zrealizowana w styczniu 2014 r. Jednakże nie zmieniła ona stanowiska związków zawodowych, które podtrzymują żądanie o waloryzacji dla wszystkich pracowników. Mimo to związkowcy nie dają za wygraną. Wniosek o spełnienie żądań złożyli do Kolegium Arbitrażu Społecznego. „ W roku 2010 pracodawca podniósł płace najniżej zarabiającym tj. tym, którzy mieli płace poniżej płacy minimalnej. Pozostali pracownicy nie mieli waloryzacji wynagrodzeń chociażby o procent inflacji. W związku z tym doszło do spadku płacy realnej. Podobna sytuacja była w latach następnych. Pracodawca podnosił tylko wynagrodzenia pracownikom, którzy mieli niższe od ogłoszonego najniższego wynagrodzenia oraz dawał nielicznym podwyżki. Na żądania związków zawodowych w sprawie waloryzacji odpowiadał, że realizuje trudny budżet i nie ma środków finansowych na podwyżki dla wszystkich pracowników, ale nie przeszkadzał mu ten trudny budżet na zwiększone wydatki na inwestycje, promocję oraz na przekazywanie środków, w formie darowizny. Tak było przez cały wspominany okres 2009-2014….Poziom wynagrodzeń urzędników jaki jest w UM w Wałbrzychu bardzo mocno odbiega od wysokości zarobków urzędników w gminach i miastach na prawach powiatu w kraju…" – czytamy w uzasadnieniu. Osobną kwestię stanowi sprawa miejsc parkingowych. Zdaniem związkowców obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nieodpłatnych miejsc parkingowych, w godzinach wykonywania obowiązków służbowych. „ Po wprowadzeniu parkometrów na palcach i ulicach przy ratuszu, pracownicy aby legalnie parkować muszą zapłacić za parking dziennie ponad 22 złote, co przy 20 dniach roboczych w miesiącu stanowi kwotę około 440 złotych i o tyle pomniejsza ich realny dochód" – piszą na koniec. Zdaniem służb prezydenta postulat organizacji związkowych dotyczący zapewnienia pracownikom bezpłatnych miejsc parkingowych nie może być rozpatrywany w świetle przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ponieważ nie dotyczy warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników. „ Zapewnienie  około 430 miejsc parkingowych dla pracowników spowodowałoby ich praktyczne zamknięcie dla innych użytkowników dróg w centrum miasta. Pracownicy urzędu, tak jak każdy mieszkaniec miasta, traktowani są na tych samych zasadach dotyczących wszystkich miejsc przeznaczonych do parkowania w Śródmieściu. Stworzony system komunikacji miejskiej pozwala bez przeszkód na transport do i z miejsca pracy – odpowiadają w piśmie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top