Zwiększyć bezpieczeństwo

Zwiększyć bezpieczeństwo

w Aktualności

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych, poświęcone sporządzeniu mapy bezpieczeństwa będącej elementem wojewódzkiego oraz krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce" odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń w powiecie wałbrzyskim. Będą one istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Do udziału w debacie zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele władz miasta Wałbrzycha oraz samorządów powiatu wałbrzyskiego, straży pożarnej, straży miejskich, przedstawiciele powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele innych instytucji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. – Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów. W tworzeniu tej mapy musimy brać pod uwagę również nowe czynniki zagrażające mu, które już pojawiają się w naszej codzienności. Jednym z nich mogą być napływy obcej ludności, która ma kulturowe problemy z asymilacją w społeczeństwie. Już teraz należy wziąć to pod uwagę. Istotne są także kwestie występujące od dawna, jak np. przestępstwa pospolite czy kryminalne. Jeśli można stworzyć narzędzie ułatwiające wzmocnienie bezpieczeństwa i jego odczucia wśród mieszkańców Powiatu- to oczywiście przyłożymy wszelkich starań, aby to uczynić -mówił Jacek Cichura, starosta Powiatu Wałbrzyskiego. Podczas spotkania podkreślano ważną rolę konsultacji społecznych i dyskusji w zakresie opracowania mapy zagrożeń na terenie powiatu wałbrzyskiego. Istotne są też, dotychczasowe doświadczenia i stosowane rozwiązania w różnych instytucjach. Komendant podkreślał, że bezpieczeństwo jest dobrem wspólnym, o które wszyscy musimy dbać zarówno instytucje jak i mieszkańcy. Podczas debaty podkreślano m.in. współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Uczestnicy przedstawili własne spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski w zakresie wdrażania i funkcjonowania w przyszłości mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top