za ładny dom

Duża kasa, za ładny dom

w Gospodarka

Uchwałę w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych dla właścicieli budynków, które nie widnieją w rejestrze zabytków, a które stanowią cenny obiekt kultury wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony o nazwie „Ładny dom” podjęli radni na sesji rady miejskiej w Wałbrzychu.

Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechnienia i ochrony kultury materialnej miasta Wałbrzycha o nazwie „Ładny dom” ustanowili radni na sesji rady miejskiej w Wałbrzychu. O nagrody będą mogli strać się właściciele, współwłaściciele oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a które stanowią cenny obiekt kultury wart podkreślenia, upowszechnienia i ochrony. Przy przyznawaniu nagród pod uwagę będą brane szczególne osiągnięcia remontowe i modernizacyjne budynków. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 25 tysięcy złotych. Pozostałe cztery miejsca stosunkowo o 5 tysięcy mniej. Zgłoszeń będzie można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu od 1 stycznia do 15 lutego 2010 roku. Zgłoszenie musi zawierać adres budynku, imię i nazwisko właściciela (lub imiona i nazwiska współwłaścicieli), imiona i nazwiska zarządu nieruchomości lub imię i nazwisko zarządy oraz oznaczenie firmy zarządcy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top