Budują obwodnicę

w Aktualności/Boguszów Gorce/Powiat

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Boguszowa-Gorc – etap I.

We wrześniu ubiegłego roku, podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem podpisali umowę na dofinansowanie powstania trzech obwodnic. Wartość tych projektów to prawie 200 mln zł, a kwota dopłaty udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 126 mln zł. Wśród tych trzech drogowych inwestycji znalazła się realizacja obwodnicy Boguszowa-Gorc. W ramach zadania zaplanowano budowę obwodnicy o długości ok. 4,5 km. Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich zrealizuje firma EUROVIA S.A. i będzie to rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów – Gorce na odcinku od ul. Krakowskiej do granicy miasta Wałbrzych. Ponadto w ramach realizacji tej części zadania planuje się jeszcze m.in przebudowę zjazdów, budowę zatoki autobusowej przy ul. Krakowskiej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego czy przebudowę oświetlenia drogowego. Wartość zadania wynosi blisko 16,9 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia tej części inwestycji to listopad 2024 roku. – Obecnie w godzinach szczytu w pobliżu tamtejszych domów przejeżdża mnóstwo aut, w tym ciężarówek. Realizacja tego zadania pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Obwodnica Boguszowa-Gorc to jedna z trzech obwodnic, która została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja o wartości 66 mln zł dofinansowana została kwotą 46,2 mln zł, co stanowi 70% wartości zadania – dodaje.

Na powstaniu nowej drogi skorzystają okoliczni mieszkańcy, poprawi ona także komunikację na całym południu Dolnego Śląska. – To historyczny moment dla Boguszowa-Gorc i całej aglomeracji wałbrzyskiej. Na tę drogę mieszkańcy czekali bardzo długo i teraz, po uzyskaniu rządowej dotacji, startujemy w jej budową. To efekt dziesiątek rozmów, które przeprowadziliśmy przez ostatnie lata. Cieszymy się i jednocześnie prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania prac. Mamy nadzieję, że zakończą się one w zakładanym harmonogramie, a być może nawet nieco szybciej – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. – To bardzo dobra decyzja władz samorządu wojewódzkiego i największa od lat inwestycja DSDIK realizowana na terenie ziemi wałbrzyskiej. W zmieniającym się świecie sprawna komunikacja to podstawa rozwoju regionu. Nie tylko Boguszów potrzebuje obwodnicy, Gorce również. Bez kompletnej obwodnicy Boguszowa – Gorc mieszkańcy Gorc zostaną „rozjechani” przez transport poprowadzony przez centrum miejscowości. Powiat Wałbrzyski deklaruje chęć wsparcia gminy i samorządu wojewódzkiego. Przekażemy część terenów i przebieg dróg powiatowych, które umożliwią szybszą i sprawną budowę obwodnicy Gorc – zaznacza starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski .

Wykonawcą drugiego etapu inwestycji jest Pracowania Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. Projektowany odcinek obwodnicy rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Krakowską. W ramach opracowywanego projektu planowana jest budowa wiaduktu drogowego nad ul. Poniatowskiego, ul. Świerczewskiego; skrzyżowywania z drogami bocznymi; ciągu pieszo-rowerowego, który ma biec wzdłuż trasy. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 1,9 mln zł brutto, a termin realizacji dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego ma potrwać do końca lipca 2025 roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top