Natura 2000

Natura 2000

w Gospodarka

Omawienie zasad pracy nad projektem planu zadań ochronnych było tematem spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy. Organizatorem spotkania w urzędzie miejskim w Szczawnie – Zdroju była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Spotkanie związane było z z opracowaniem Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,  Lasów Państwowych, izb i urzędów związanych z rolnictwem, służb drogowych, organizacji turystycznych i przedsiębiorstw. Omówiono zasady pracy nad projektem planu zadań ochronnych, zaprezentowano Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, jego prawne podstawy funkcjonowania oraz stan wdrażania zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Dyskutowano również nad planowaniem ochrony przyrody oraz przedstawiano poglądy i opinie dotyczące sieci natura 2000. Omawiano i analizowano gminne dokumenty planistyczne w kontekście opracowywania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Masyw Chełmca PLH020057.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top