Ponad 1 mld 56 mln zł dla powodzian

w Gospodarka

Szef MSWiA Jerzy Miller przyznał 20 mln zł na odbudowę i remonty budynków mieszkalnych zniszczonych przez powódź (pomoc do 20 lub 100 tys. zł) dla poszkodowanych mieszkańców Mazowsza. Wcześniej pieniądze na ten cel trafiły już do 4 innych województw. W sumie na usuwanie skutków tegorocznej powodzi resort przeznaczył do tej pory 1 mld 56 mln 520 tys. zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało 1,29 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych, których zapewniają wojewodowie. Oszacowanie szkód w budynkach mieszkalnych przez uprawnionych specjalistów jest warunkiem ubiegania się o pomoc do 100 tys. zł. Trwają wypłaty zasiłków do 6 tys. zł. Do tej pory pieniądze z gminnych ośrodków pomocy społecznej otrzymało 34,6 tys. osób.W związku z powodzią z maja i czerwca br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji uruchomił dotychczas 1 mld 56 mln 520 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym:

222,71 mln zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),101,5 mln zł dla samorządów i regionalnych zarządów gospodarki wodnej na działania przeciwpowodziowe,119,06 mln zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej, 22,07 mln zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk, 95,51 mln zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych (pomoc do 20 tys. lub do 100 tys. zł), 1,29 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych,477,31 mln zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej,17,07 mln zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*