Walbrzych miastem innowacyjności?

Walbrzych miastem innowacyjności?

w Gospodarka

Ruszyła realizacja projektu badawczego pod nazwą Miasto Wałbrzych centrum innowacyjności i rozwoju gospodarczego subregionu wałbrzyskiego. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Regionalnego  – Centrum Dolnośląskie.

Głównym celem projektu jest ukierunkowanie rozwoju subregionu wałbrzyskiego poprzez inicjowanie działań służących zbliżeniu gospodarki i edukacji w oparciu o centra innowacyjności gospodarki miasta Wałbrzycha. – Równie ważnym celem jest inicjowanie i intensyfikowanie działań wynikających z powiązań występujących pomiędzy środowiskami: oświatowymi, przedsiębiorców, samorządów lokalnych i innymi partnerami na szczeblu lokalnym. Punktem wyjścia jest analiza gospodarki miasta Wałbrzycha dla wskazania grup działalności gospodarczej stanowiących centra innowacyjności, a także diagnoza bieżącego stanu współpracy środowisk kreujących politykę gospodarczą i rynku pracy. Zastosowanie szeregu analiz pozwoli zidentyfikować i zdiagnozować  centra innowacyjności oraz precyzyjnie ukierunkować rozwój miasta Wałbrzycha, z przeniesieniem najlepszych rozwiązań i rekomendacji w subregion wałbrzyski; z istotnym uwzględnieniem instytucji monitorujących rynek pracy. Przeprowadzone analizy, badania i rezultaty konsultacji eksperckich posłużą inicjowaniu długookresowych działań na rzecz rozwoju centrów innowacyjności gospodarczej i zaangażowaniu w ich rozwój środowisk monitorujących rynek pracy w wymiarze lokalnych społeczności – wyjaśniają specjaliści realizujący projekt.

Przeprowadzone przez ekspertów analizy stanowić będą bazę dla zidentyfikowania i zdiagnozowania centrów innowacyjności. Wyniki prowadzonych analiz i konsultacji społecznych poznamy już niebawem. Będą one później służyć opracowaniu harmonogramu działań mających na celu wsparcie przez sektor publiczny działań na rzecz rozwoju potencjału centrów innowacyjności służących restrukturyzacji i rozwojowi struktury gospodarczej i społecznej miasta Wałbrzycha opartej na wiedzy.

– Równie ważnym będzie zidentyfikowanie specyficznych potrzeb kadrowych tworzonych przez najbardziej innowacyjne podmioty gospodarcze i właściwe ukierunkowanie systemu kształcenia dla realizacji przyszłościowych wymogów rynku pracy. Odbiorcami wyników projektu są przedstawiciele środowisk związanych z realizacją celu głównego projektu odnoszącego się do restrukturyzacji i rozwoju struktury gospodarczej i edukacyjnej subregionu wałbrzyskiego. Zalicza się do nich przede wszystkim: podmioty gospodarcze działające w ramach wskazanych centrów innowacyjności, edukacyjne, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, uczelnie wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego w subregionie wałbrzyskim, w tym zwłaszcza miasto Wałbrzych i instytucje monitorujące rynek pracy – dodają eksperci, którym pomagać będą członkowie NSZZ Solidarność Region Dolnośląski, Głównego Instytutu Górnictwa – Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych oraz Otawa Group.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top