Dotacja na remont dróg

Dotacja na remont dróg

w Gospodarka

Ponad 4 miliony złotych kosztować będzie remont dwóch dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego. Połowę środków otrzymamy z dotacji otrzymanej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-12011”. 

Pierwsza inwestycja to – remont drogi powiatowej Nr 3397D – na odcinku ul. Kosteckiego w Wałbrzychu (od drogi wojewódzkiej Nr 367 do ul. Reymonta w Boguszowie – Gorcach). Planowany jest remont 1925 m drogi w ramach którego zostanie wykonana podbudowa, regulacja krawężników, remont zatoki autobusowej, umocnione zostaną pobocza, położona będzie nowa nawierzchnia drogi i chodników, a także zostanie wykonany remont studzienek. Koszt tej inwestycji to 2.900.000,00 złotych. Drugi wniosek to remont drogi powiatowej Nr 3404D część ul. Długiej w Wałbrzychu (odcinek od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Topolową). Zakres planowanych prac między innymi to: wykonanie nowej podbudowy drogi, remont studzienek, regulacja krawężników, położenie nowej nawierzchni drogi i remont chodników na odcinku 1471m2. Koszt inwestycji to 1.340.000,00 zł. Dofinansowanie do każdej inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” wynosi 50 procent. W ramach tego samego programu powiat będzie partycypował w kosztach remontu i innych dróg. Powiat zawarł porozumienie w sprawie złożenia wspólnego wniosku z gminą Boguszów – Gorce. Wniosek został oceniony pozytywnie i w przyszłym roku zostanie wyremontowana nawierzchnia i chodnik na ulicy Żeromskiego, a na ulicy Głowackiego chodniki i ścieżka rowerowa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top