Mają obwodnicę!

w Aktualności/Powiat/Wałbrzych

28 października pierwsi kierowcy pojechali wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 35. To rewolucyjna zmiana komunikacyjna dla całej lokalnej aglomeracji.

– Ta droga tutaj, jest rzeczywiście symbolem naszej sprawczości, operacyjności i skuteczności. To ważne bo rzeczywiście jej historia jest bardzo długa, a otwiera ona zupełnie nowe perspektywy rozwojowe przed Wałbrzychem, Szczawnem, przed okolicami tego wspaniałego regionu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Największa powojenna inwestycja w mieście została zrealizowana przez Budimex S.A. Wykonawcę wyłoniono w przetargu ogłoszonym w 2018 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019-22, na co przeznaczono 397 mln zł, w czym 297 mln zł stanowi dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej. Ponad 54 mln zł pochodziło z budżetu Gminy Wałbrzych, a ponad 46 mln to koszty poniesione przez GDDKiA. Efektem jest 6-kilometrowa, dwujezdniowa arteria komunikacyjna, dwa węzły drogowe „Żeromskiego” i „Reja”, trzy wiadukty, kładki i przejście podziemne dla pieszych. Zadanie obejmowało także budowę dróg dojazdowych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, oświetlenia oraz przebudowę kolidujących sieci istniejącej infrastruktury. Dotychczasowy układ komunikacyjny Wałbrzycha opierał się głównie na niewydolnym ciągu ulicznym DK 35, który wskutek lawinowo narastającego ruchu kołowego już dawno osiągnął maksymalną przepustowość. Z kolei ciąg uzupełniający w postaci DW 375 stanowił istotne zagrożenie dla uzdrowiska w Szczawnie Zdroju.- Naturalnie bardzo się cieszymy z ukończenia obwodnicy – dla Wałbrzycha to kamień milowy, otwarcie nowego rozdziału i perspektywy w dziejach miasta. Trudno w to uwierzyć, ale na urzeczywistnienie tego zamierzenia czekaliśmy aż pół wieku. Przełomowe okazało się dopiero unijne wsparcie, za co wałbrzyszanie podziękowali „Europejką”- nazwą obwodnic – mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Zakończona obecnie inwestycja połączyła wcześniej zbudowane odcinki obwodnicy, tworząc nowy, efektywny ciąg komunikacyjny, około 3-krotnie skracający czas przejazdu z północy na południe miasta. Powstanie obwodnicy oznacza zmianę jakości życia w związku z komfortem akustycznym, przesunięciem tranzytu poza ciasną zabudowę mieszkalną i ograniczeniem zanieczyszczenie środowiska. To także nowa perspektywa biznesowa, turystyczna i wizerunkowa. Obwodnica radykalnie ułatwi dostęp do historycznego i administracyjnego centrum oraz ważnych, miejskich atutów w postaci Starej Kopalni i Muzeum Porcelany. Nie należy również zapominać o aspektach widokowych i górskiej scenerii – w Wałbrzychu powstała jedna z najpiękniejszych polskich obwodnic. – Wałbrzych jest miastem czerpiącym pełnymi garściami z członkostwa w Unii Europejskiej i wzorcowo wykorzystuje fundusze europejskie, by podnosić standard życia mieszkańców. „Europejka” ułatwi przejazd przez miasto i tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza, równocześnie będąc pięknym symbolem przywiązania Wałbrzycha do wartości europejskich – zaznacza Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Zadowolenia z otwarcia obwodnicy nie ukrywa również dyrektor GDDKiA Oddział we Wrocławiu Lidia Markowska. – Cieszymy się, że dobiegła końca realizowana wspólnie przez GDDKiA i Miasto Wałbrzych inwestycja jaką jest obwodnica Wałbrzycha w ciągu DK35. To wyczekiwane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i podniesie poziom ich bezpieczeństwa. Wyprowadzenie ruchu z Centrum miasta to jednocześnie czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości lokalnej sieci drogowej. Zakończona inwestycja to nowe perspektywy dla przedsiębiorców, jak również łatwiejszy dostęp do turystycznej części regionu wałbrzyskiego – podkreśla. Ogrom włożonej pracy i starań dostrzega także starosta wałbrzyski. – Po trzech latach zakończona została budowa Europejki. Dziękując Prezydentowi Romanowi Szelemejowi za zaproszenie, stwierdzić muszę, że inwestycja to przeogromna, która była dla Miasta i prezydenta bardzo dużym wyzwaniem. Jestem przekonany, że ta trasa znacznie usprawni komunikację drogową w Wałbrzychu. Realizacja takiej inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie ogromne wsparcie rządowe i unijne. Gratulacje – kończy Krzysztof Kwiatkowski, gospodarz powiatu. Warto zaznaczyć, że nowa obwodnica posłuży nie tylko mieszkańcom i tranzytowi, ale również wesprze potencjał ekonomiczny Wałbrzycha. Potencjał, który reprezentuje między innymi Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest – Park – strefa zaliczana do najcenniejszych lokalizacji inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top