Przegrał z prokuratorem

Przegrał z prokuratorem

w Aktualności

Prokurator Rejonowy w Świdnicy umorzył śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w okresie 2008 i 2009 roku, przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej dofinansowania ze środków unijnych czterech inwestycji drogowych na terenie objętym właściwością starostwa. Zdaniem organów ścigania nie było znamion czynu zabronionego.

Przypomnijmy: śledztwo było prowadzone w związku z zawiadomieniem, które złożył radny powiatu Longin Rosiak. Prokuratura badała prawidłowość postępowania urzędników wałbrzyskiego starostwa w związku z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej czterech inwestycji drogowych, co do których przygotowanie wniosków aplikacyjnych zlecono specjalistycznej firmie. Wnioski dotyczyły: modernizacji dróg powiatowych nr 3367D i 3461D w celu polepszenia dojazdu do sanktuarium w Krzeszowie – jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, modernizacji dróg powiatowych nr 3371D, 2876D, 3376D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie), modernizacji drogi powiatowej nr 3371D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks „Podziemne Miasto Osówka”) oraz modernizacji drogi powiatowej nr 3402D – ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego). Wskazane projekty zostały zaproszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 26.11.2008r. w sprawie wyboru propozycji projektów w trybie systemowym do działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”, w ramach realizacji przez Zarząd Województwa „Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Wykonanie dokumentacji dla planowanych inwestycji oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych wobec wskazanych wyżej projektów inwestycyjnych zlecono firmie zewnętrznej – firmie Marketingowej „Hektor” Sp. z o. o. z/s Tarnowie – wybranej spośród innych ofert.Projekty wraz z wnioskami zostały ocenione negatywnie przez Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z uwagi na niespełnienie wszystkich kryteriów oceny formalnej (m.in. w zakresie kompletności i zgodności wniosku z instrukcją wypełniania pół, procedury oddziaływania na środowisko). W związku z tym wnioski nie zostały poddane merytorycznej ocenie. W wyniku przeprowadzonego śledztwa prokurator uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż w związku negatywną formalną oceną wniosków, zachowanie ustalonych funkcjonariuszy starostwa powiatowego w Wałbrzychu oceniać można w kategoriach niedopełnienia obowiązków i działania tym na szkodę interesu publicznego o jakim mowa w art. 231 § 1 kk. Wobec takich ustaleń śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion przestępstwa.Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top