Uczą się od Wałbrzycha

Uczą się od Wałbrzycha

w Gospodarka

Nasze miasto odwiedzili przedstawiciele ukraińskiej administracji samorządowej i organizacji pozarządowych pochodzących z północnej Ukrainy (obwody: czernihowski, sumski, połtawski, iwanofrankowski). Celem wizyty studyjnej było przekazanie ukraińskim uczestnikom wiedzy na temat polskich doświadczeń w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz podwyższenia jakości świadczonych usług publicznych, opartych na partycypacji społecznej.

Podczas wizyty w Wałbrzychu, gości z Ukrainy zapoznano z zagadnieniem form współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz zaprezentowano 2 przykłady takiej współpracy: Aglomerację Wałbrzyską – jako formę porozumienia międzygminnego oraz Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (WZWiK) – jako przykład związku międzygminnego. Na koniec uczestnicy odwiedzili jedną z inwestycji WZWiK – oczyszczalnię ścieków „Ciernie" pod Świebodzicami. Ukraina przygotowuje się do reformy samorządowej, której celem jest decentralizacja władzy. Liczne przyjazdy przedstawicieli tego kraju do Polski mają za zadanie zapoznanie się z dobrymi praktykami i wdrożonymi rozwiązaniami w tym zakresie. Wizyta studyjna ukraińskich gości była częścią projektu „Dialog obywatelski – współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych", który jest realizowany przez Ośrodek Współpracy Europejskiej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top