WPWiK upomniane przez UOKiK

WPWiK upomniane przez UOKiK

w Gospodarka

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji niezgodnie z przepisami zastrzegało sobie prawo do zrywania umów z klientami – ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK zobowiązała WPWiK do zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

WPWiK jest jedynym dostawcą wody i odbiorcą ścieków na terenie 10 gmin należących do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. W kwietniu 2010 roku Urząd wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez Przedsiębiorstwo praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Ustalono, że we wzorcu umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, stosowanym przez WPWiK znajduje się postanowienie, zgodnie z którym spółka może zerwać umowę jeżeli stwierdzi, że klient „uporczywie przekraczał warunki" jej wykonywania. Tymczasem prawo dopuszcza wypowiedzenie takiej umowy tylko w ściśle określonych sytuacjach np. wtedy gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Użycie w umowie sformułowania „uporczywe przekraczania jej warunków" daje możliwość jej zerwania także w innych przypadkach.

Ponieważ Przedsiębiorstwo zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonego postanowienia w umowach, Prezes UOKiK zrezygnowała z nałożenia na nie kary finansowej. Prezes Zobowiązała także WPWiK do zmiany niedozwolonych klauzul we wszystkich obowiązujących umowach. Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku niewykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją Prezesa UOKiK, przedsiębiorca może zostać ukarany karą pieniężną do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top