Budżet uchwalony

w Aktualności/Powiat

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Dochody budżetu Powiatu mają osiągnąć 61.979.650,80 zł, z tego: dochody bieżące 53.794.281,00 zł, dochody majątkowe 8.185.369,80 zł. Wydatki budżetu powiatu mają wynieść 72.713.543,02 zł z tego wydatki bieżące 59.362.331,25 zł, wydatki majątkowe 13.351.211,77 zł. Deficyt ustalono na poziomie 10.733.892,22 zł. Przychody zaplanowano na poziomie 12.273.295,21 zł., rozchody na poziomie 1.539.402,99 zł. Planowany budżet jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dodatkowo Rada Powiatu procedowała ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu, zmianę uchwały w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, a także przyjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy stałych Komisji na I półrocze 2023 roku, roczny plan Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady na 2023 roku, roczny plan pracy Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 rok.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej
Go to Top