Jednogłośnie za

w Czarny Bór

Wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki  jednogłośnie otrzymał od rady gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. – Udzielenie absolutorium to nie tylko sukces mój, ale także wszystkich moich współpracowników, którym chciałbym podziękować za codzienną pracę – powiedział gospodarz gminy. Sesja była też okazją do złożenia Wójtowi życzeń z okazji przypadających 23 czerwca urodzin.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Czarny Bór

O!PLA

Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3-go Maja tuż, tuż nic więc dziwnego,
Go to Top