Nieodpłatna pomoc prawna także dla firm jednoosobowych

w Aktualności/Gospodarka/Powiat

Od połowy maja został rozszerzony katalog osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Od 18 maja nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

W powiecie wałbrzyskim nieodpłatne porady prawne udzielane są obecnie telefonicznie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym.

Wystarczy pobrać Wniosek o zgłoszenie porady na odległość, wypełnić, podpisać oraz przesłać na adres: r.dzimira@powiatwalbrzyski.pl – Szanowni Przedsiębiorcy – nadal zawieszone jest udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wałbrzyskim. Pomoc tę można jednak otrzymać za pomocą środków komunikacji na odległość: przez telefon, email, czy wideorozmowę. Proszę się kontaktować na podane adresy email. Nasi pracownicy ustalą termin porady oraz poinformują telefonicznie, kiedy nastąpi kontakt z prawnikiem lub radcą prawnym. Warto korzystać z dostępnej darmowej pomocy zwłaszcza gdy nie ma środków na opłacenie profesjonalnego doradcy. Nieodpłatna pomoc prawna może pomóc podjąć właściwe decyzje w trudnym okresie i być może ocali najmniejsze firmy – mówi Krzysztof Kwiatkowski, starosta wałbrzyski.

W wyjątkowej sytuacji, gdy mieszkaniec chcący skorzystać z porady, a nie posiada dostępu do Internetu, może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie dzwoniąc po numer telefonu 74 8460 608.

Ważne! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*