Parlamentarzyści chcą kontroli

w Polityka

Nepotyzm, brak transparentności i racjonalności w dysponowaniu środkami, działanie na szkodę spółki, partyjniactwo, zastraszanie i wywieranie presji – tak opisują obecną sytuację w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest – Park” parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej: Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz Tomasz Siemoniak.

Struktury partii PiS w Wałbrzychu zostały rozwiązane, a wszyscy członkowie usunięci. Jest to również bardzo ważny kontekst całej sprawy, ponieważ stało się to właśnie po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w „Invest-Park”. W trybie nadzoru wnosimy do NIK i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o  skontrolowanie ostatnich lat działalności spółki, która wcześniej była wzorcową strefą ekonomiczną w kraju! Do Państwowej Inspekcji Pracy zwróciliśmy się natomiast z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie działań o charakterze mobbingu – poinformowali na specjalnej konferencji prasowej. Spotkani z dziennikarzami miało miejsce już po wydaniu specjalnego oświadczenia przez zarząd Invest-Parku. Czytamy w nim: „Nawiązując do medialnych doniesień dotyczących Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujemy, że opisane w mediach zdarzenia miały miejsce ponad rok temu, w styczniu 2020 r. i nie wydarzyły się w siedzibie Spółki. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zareagowała na publikację powołując komisję ds. mobbingu, która po analizie materiału dowodowego stwierdziła, iż przedmiotowa sytuacja, do której doszło na początku 2020 roku, w myśl definicji art.943 § 2 Kodeksu Pracy nie znajduje znamion mobbingu. Jednocześnie informujemy, że działania uczestników wyżej wymienionych zdarzeń nie należą do społecznie akceptowalnych, mają wymiar precedensowy i nie stanowią standardu zachowań zespołu WSSE. Uczestnicy opublikowanych rozmów wykazali się brakiem świadomości, jak prywatne konflikty oraz używany język komunikacji wpłyną na wizerunek Spółki. Spółka WSSE „INVEST-PARK” przywiązuje dużą wagę do kultury osobistej pracowników, stosowania ogólnych zasad etyki w miejscu pracy oraz poszanowania ogólnie obowiązujących zasad kultury biznesu. Świadczą o tym dotychczasowe działania WSSE „INVEST-PARK”, poparte osiągnięciami na gruncie współpracy i wspierania przedsiębiorców oraz partnerów biznesowych”.

Fot. (FB/Katarzyna Mrzygłocka)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top