Połączyli placówki w Walimiu

Połączyli placówki w Walimiu

w Aktualności

Rada powiatu wałbrzyskiego zadecydowała o połączeniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef w Walimiu z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczego w Walimiu w Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: ,,Rada Powiatu Wałbrzyskiego, 24 lutego 2012 r., podjęła Uchwałę Nr XVI/6/12 w sprawie utworzenia od 1 czerwca 2012 r. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9, a także podpisania aktu założycielskiego i nadania pierwszego statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Walimiu oraz Publicznemu Gimnazjum Specjalnemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, wchodzącym w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu przy ul. Nowa Kolonia 9. W związku z powyższym od 1 czerwca 2012 r. w jednym budynku, przy ul. Nowa Kolonia 9 będą mieściły się dwie odrębne placówki oświatowe, tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Unicef w Walimiu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu. [.]Dyrektor Zespołu będzie organizatorem pracy obu jednostek, odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczno – finansowe oraz realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, a także wykonującym zadania kierownika zakładu pracy w stosunku do wszystkich osób tam zatrudnionych. Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego staną się pracownikami Zespołu na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem, iż do pracowników pedagogicznych ma zastosowanie ustawa Karta Nauczyciela.

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zapewni kontynuację nauki wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef w Walimiu. Zabezpieczy także potrzeby powiatu wałbrzyskiego dla realizacji postanowień sądów rodzinnych i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie zastosowania wobec nieletnich zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii bądź resocjalizacji przez umieszczenie ich w odpowiedniej placówce".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top