Promocja książki

Promocja książki

w Kultura

„Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich” – pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku wydawniczym miała nieprzypadkowo swoją promocję 8 maja. Autorami książki jest młodzież z trzech sowiogórskich gimnazjów, która zarejestrowała wśród swoich dziadków i sąsiadów wspomnienia dotyczące organizacji życia w regionie po 1945 roku.

Powstanie książki jest efektem realizacji przez głuszyckie Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy wraz z gimnazjami z trzech gmin: Walimia, Głuszycy i Jugowa projektu pn. ,,Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gór Sowich poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >>Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich<< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenie trzech gmin sowiogórskich” w ramach środków PROW. W projekcie wzięli udział uczniowie trzech sowiogórskich gimnazjów: Gimnazjum Publicznego w Głuszycy, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu oraz Publicznego Gimnazjum w Jugowie. Odpowiednio pod kierunkiem nauczycielek: Anety Kalenik (Głuszyca), Agnieszki Śniegockiej (Walim) i Joanny Tarapackiej (Jugów) –  gimnazjaliści – kształcąc umiejętność wykorzystywania lokalnych zasobów kulturowo-historycznych, chcąc poznać i prześledzić historię miejsca, w jakim przyszło im mieszkać, przeprowadzili badania terenowe, wśród osób, jakie osiedliły się tutaj po 1945 roku. Celem badań była rejestracja opowieści wspomnieniowych, a poprzez nie ukazanie organizacji codziennego życia społeczno-kulturowego, jak i wartości oraz przeżyć, z jakimi przybyła ludność po 1945 roku do omawianego terenu.Promocja książki była połączona ze spotkaniem zarówno uczniów z trzech sowiogórskich gmin, jak i ,,świadków historii”, czyli osób, które udzielały informacji na temat powojennego życia w gminach sowiogórskeich. Podczas spotkania można było zapoznać się z prezentacją-wystawą fotografii ukazujących rzeczywistość po 1945 roku, zapoznać z tematem adaptacji i integracji społeczno-kulturowej po 1945 roku oraz z refleksjami młodego pokolenia oraz ,,świadków historii” z realizacji projektu. Data nieprzypadkowa – 8 maj, dzień zakończenia wojny a tym samym początek tworzenia powojennej historii, na jaką składają się dzieje ludzi z różnych stron nie tylko kraju, ale także i Europy.Publikacja pod red. Moniki Bisek-Grąz została podzielona na dwie części. W pierwszej główną oś stanowi powojenny obraz sowiogórskich miejscowości, stąd z opisów przedstawionych przez mieszkańców jawi się nam obraz ulic, wyposażenia domów, szkół, obrzędowość świąteczna, doroczna, zderzenie kulturowe na poziomie materialnym czy też powojenne niełatwe – bo przecież pomiędzy różnymi grupami kulturowymi i narodowymi – relacje międzyludzkie. Część druga to równie ważne dla powojennej organizacji życia codziennego tzw. dziedzictwo pamięci, czyli obrazy, przeżycia i wspomnienia, jakie ukształtowały przybyłych do sowiogórskiego regionu ludzi. Mamy więc relacje życia przed wyjazdem w Góry Sowie, powody przyjazdu, obrazy rzezi na Ukrainie, przymusowych prac w Niemczech czy też represji Urzędu Bezpieczeństwa – wszystko to jednak miało ogromny wpływ na ludzi, którzy tworzyli historię Gór Sowich po 1945 roku. Interesujący jest w publikacji aspekt językowy, bowiem nie tylko została zachowana forma języka mówionego, ale także zarejestrowane formy gwary czy czasu zaprzeszłego.Osoby zainteresowane publikacją, mogą ją zdobyć zgłaszając się do głuszyckiego Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy: do rozdania jest 40 egzemplarzy książki. Publikacja trafi także do szkół biorących udział w projekcie, do bibliotek szkolnych, gminnych, pracowni regionalnych oraz do Biblioteki Narodowej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Kultura

Ścisła teatralna czołówka

Zakończyły się 20-te Jubileuszowe Dziecięco-Młodzieżowe Konfrontacje Teatralne Teatrrrałki w Jeleniej Górze. Teatrrrałki

O!PLA

Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3-go Maja tuż, tuż nic więc dziwnego,
Go to Top