Sprawdzi składowisko azbestu

Sprawdzi składowisko azbestu

w Aktualności

Sprawa wysypiska i składowiska odpadów zawierających azbest na Podgórzu w Wałbrzychu nabrała tempa. Wyjaśnić ją chcą jak najszybciej posłowie posłowie RP.

Wśród nich posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. która spotkała się z przedstawicielami wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Wałbrzychu. Rozmowy dotyczyły między innymi składowiska materiałów zawierających azbest w dzielnicy Podgórze. – Zajmuję się tą sprawą ze względu na interwencje mieszkańców. Chcę jednak podkreślić, że na razie nie uzyskałam informacji, która wskazywałaby, że właściciel składowiska łamie prawo. Problem należy jednak wyjaśnić do końca dlatego w tym tygodniu wysłałam kolejne pisma związane z tą sprawą do starosty wałbrzyskiego, straży pożarnej i marszałka województwa – mówi Mrzygłocka.  W tej sprawie otrzymała już pismo od warszałka województwa dolnośląskiego, który zgodnie z przepisami nadzoruje wydawanie pozwoleń. – Zwróciłam się także z interpelacją do Ministra Środowiska – podkreśla.

Treść interpelacji:

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie składowania w centrum miasta materiałów zawierających azbest na wysypisku odpadów zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Górniczej uprzejmie proszę o zapoznanie się z opisanym problemem i odpowiedź na pytania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 114/2007 firma Mo-BRUK z siedzibą w Korzennej posiada pozwolenie na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania odpadów ponad 10 Mg na dobę z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W ostatnich miesiącach kilkakrotnie dochodziło na składowisku do pożarów. W tej sytuacji powstaje pytanie jaki wpływ mają te zdarzenia na bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha? Składowisko jest bowiem zlokalizowane w dzielnicy mieszkalnej Podgórze.

Zwróciłam się w tej sprawie z interwencją do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o monitorowanie problemu i ujawnienie jakie są rzeczywiste przyczyny pożarów oraz jakie substancje w jego wyniku trafiły do gleby oraz do powietrza. Interwencja została przekazana Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, który wskazał, że dalsze wyjaśnienie problemu zostało zaangażowane Ministerstwo Środowiska oraz wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W tej sytuacji uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1. Jakie kroki podjęło Ministerstwo Środowiska aby wyjaśnić sprawę?

2. Kiedy dostępne będą wyniki kontroli związanych z zaleconym monitorowaniem zagrożeń środowiska wnikających ze składowania materiałów zawierających azbest w Wałbrzychu? Proszę o ich przesłanie na adres mojego biura poselskiego w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top