Trwa Powszechny Spis Rolny. Jakie dane udostępnią rolnicy?

w Aktualności

Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy. Jak się spisać i jakie dane trzeba podać?

Ostatni spis rolny w Polsce przeprowadzany był w 2010 roku. Od tego czasu wiele informacji stało się już nieaktualnych. Według Rocznika statystycznego rolnictwa w 2017 roku w województwie dolnośląskim działały 54 352 gospodarstwa indywidualne. Najwięcej z nich prowadziło działalność na obszarze od 2 do 5 ha – 14 458, na obszarze od 5 do 10 ha – 12 219 oraz na obszarze od 1 do 2 ha – 11 942. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych będą mieli czas na dokonanie spisu do 30 listopada.

Spis jest obowiązkowy i samodzielny

Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy, dotyczy nie tylko rolników indywidualnych, ale także firm i podmiotów prawnych, które są związane z rolnictwem. Są różne metody dokonywania tych spisów – mówi Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu zaznaczyła, że spis powinien być samodzielny. Samodzielne spisanie się rolników przez Internet będzie działaniem obowiązkowym, a to działanie będzie wspierane poprzez rachmistrzów spisowych, których statystyka do tego przewidziała. Będą oni dzwonić do respondentów, ale to będzie działanie uzupełniające. Oznacza to, że wszyscy Ci rolnicy, którzy mają dostęp do Internetu, mają obowiązek spisać się samodzielnie za pomocą interaktywnej aplikacji do samospisu – poinformowała Halina Woźniak.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, ale wynika on również z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zawartych w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020”. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służy władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Kogo dotyczy spis i jakie dane trzeba podać?

Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej. Podlegający spisowi rolnicy udzielają informacji w formie samospisu za pomocą aplikacji na stronie www.spisrolny.gov.pl, wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny albo wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika. W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub udać się Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowanym stanowisku komputerowym.

Podczas wywiadu rolnicy muszą opowiedzieć o sprzedawanych w gospodarstwie rolnym produktach, o powierzchni użytków rolnych, strukturze dochodów (ile procent pochodzi z działalności rolniczej, ile z innych świadczeń takich jak emerytura czy renta) oraz posiadanych zwierzętach. W spisie rolnym zbierane są również dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, tytułu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej czy rodzaju użytkowanych gruntów. Wszystkie dane zostaną oczywiście zanonimizowane.

materiał sponsorowany

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*