„Przyszłość może być inna"

„Przyszłość może być inna"

w Polityka

„Utworzenie sołectwa na Cierniach i płynące z tego korzyści dla mieszkańców, w tym pojawienie się nowych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych" to temat spotkania, jakie odbyło się na Cierniach. Gościem był Andrzej Sukta z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu". Na zaproszenie kandydata na burmistrza, Ireneusza Zyski oraz kandydatów na radnych, Tomasza Czekaja i Tadeusza Kozaka w spotkaniu uczestniczyli również sołtysi z powiatu świdnickiego i Strzegomia.

Misją Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu" jest wspieranie, integrowanie i stowarzyszanie aktywnych ludzi dla rozwoju terenu partnerstwa. Najważniejszym zadaniem LGD inicjującym zawiązanie grupy, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju, na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. To również możliwość finansowania działalności lokalnej grupy, w tym realizowanie przez nią projektów współpracy. – Pieniądze są , ale my ich nie rozdajemy. Trzeba pisać wnioski. My pomagamy. Pieniądze będą również w nowym okresie programowania, najważniejszym, bo później tak dużych środków już nie będzie. Potrzebny jest tylko dobry lider. Proszę pamiętać, że za ilością mieszkańców partnerstwa idzie również ilość środków. – mówił podczas spotkania, Andrzej Sukta.

Do tej pory LGD Szlakiem Granitu wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju poprzez ogłaszanie naboru wniosków na: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowę i rozwój wsi oraz Małe Projekty. Zrealizowane projekty to m.in.: remont Świetlicy Wiejskiej/ Remizy w Udaninie (wartość dofinansowania 168 488,00), modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach (wartość dofinansowania 214 630,00), budowa szatni na boisku w Piotrowicach Świdnickich (wartość dofinansowania 150 151,00), budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (wartość dofinansowania 250 000,00), zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno – rekreacyjne (wartość dofinansowania 24 999,00), zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno Społeczno – Wychowawcze w Ujeździe Górnym (wartość dofinansowania 22 087,00).Co roku LGD organizuje m.in. konkursy na lokalny produkt, stoiska wiejskie, czy najpiękniejszy ogród, które cieszą się ogromnym powodzeniem.- Współpracujemy ze stowarzyszeniami – pomagamy w ich tworzeniu. Zastanawialiśmy się np. co może być marką – produktem lokalnym sołectwa Grodziszcze i znaleźliśmy – lipa. Do dziś robią tam wspaniałą nalewkę z lipy – mówił Andrzej Sukta. Pozyskiwanie środków zewnętrznych ułatwi utworzenie sołectwa na Cierniach, a taką uchwałę, poprzedzoną konsultacjami z mieszkańcami może podjąć Rada Miejska. – Myślę, że została przedstawiona pewna perspektywa. Jak może wyglądać przyszłość, bo jak wygląda teraz sami wiemy. Zostało dużo zrobione, ale potrzebne są inne działania i więcej tych działań. Jesteśmy wyjałowieni. Tu pojawił się obraz życia bogatego w tradycje, działanie, aktywność ludzi. Organizowanie Dożynek, to za mało. Potrzebujemy czegoś więcej. Nie mamy nawet dobrze wyposażonej świetlicy, gdzie mogliby spotykać się mieszkańcy – mówił Ireneusz Zyska. – Dlaczego to Świebodzic nie można stawiać za wzór? Dlaczego to nam nie mogą zazdrościć i od nas się uczyć? Czy my nie możemy stworzyć swojej marki, swojego regionalnego produktu? Możemy. Potrzebna jest współpraca, aktywność. Potrzebny jest lider samorządowy, który będzie w stanie rozbudzić energię drzemiącą w mieszkańcach – podkreślał kandydat na burmistrza, Ireneusz Zyska.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Drapała zastępcą Cichury

Jacek Cichura, burmistrz Boguszowa – Gorc powołał Sebastiana Drapałę na swojego zastępcę.

Starostą były wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski nowym starostą powiatu wałbrzyskiego. Tym samym władzę w Powiecie Wałbrzyskim
Go to Top